Ang genius ni God.

Ngayong Sabado Santo ay Ang pinakadakilang Sabbath ng mga Hudyo sapagkat Paskuwa ngayon.

Sa Kristiyanong pananampalataya, ang Sabado Santo ay ang araw na nakalibing ang Panginoon.

At dahil Sabbath, namahinga muna siya. At sa First day of the week ay lilitaw ang kanyang GLORIA.

Isang mapagpalang Sabado Santo.

To Tumblr, Love Pixel Union

Welcome to the new Fluid.

Read more about the new theme (including how to switch back to the old one) over on our staff blog. This notification will expire within one week, but you can also easily turn it off in your customization panel.

Close